Privacy Statement

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door 2Wheel in verband met onze dienstverlening, merkproducten van 2Wheel en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

2Wheel Nijverheidsweg 50, 3771 ME Barneveld in Nederland is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van 2Wheel. 

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van 2Wheel;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van 2Wheel te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij 2Wheel te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en 2Wheel merkproducten te verbeteren;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het Internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die je verstrekt Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, 2Wheel producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van PBG producten etc.  
Gegevens verzameld via sensoren Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens. 
In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar 2Wheel en andere externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan 2Wheel te leveren.
Metadata Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van 2Wheel gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Manier van verzamelen Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Abonneren nieuwsbrief  De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Contactformulier van onze klantenservice De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
2Wheel account aanmaken De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Merkproduct van 2Wheel te registreren De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
2Wheel producten kopen via de website De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum De gegevens die je verstrekt
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Bezoek aan onze websites (cookies) Metadata. NB: zie het Cookiebeleid voor verdere details De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13
Inloggen via sociale media op onze websites De gegevens die je verstrekt NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.  De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Gebruik van de app De gegevens die je verstrekt Gegevens verzameld via sensoren Metadata. NB: hierover word je aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je 2Wheel en diens leveranciers om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat 2Wheel deel uitmaakt van een business groep en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere bedrijfsonderdelen. 

2Wheel kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens 2Wheel. 2Wheel vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal 2Wheel je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. 

2Wheel kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan 2Wheel gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

2Wheel zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat 2Wheel passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of je account hebt verwijderd, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de online activiteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. 2Wheel zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 15 maart 2018 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen, feedback en functionaris voor de gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar 2Wheel. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via ons.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Decline all Services
Accept all Services